ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจอมมณี สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน