ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน