ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำผาสุก สพป. นครพนม เขต 1 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 74.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
18 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน