ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านแขนนาง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
19 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
20 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน