ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน