ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน