ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
10 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน