ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน