ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 90.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 89.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครพนม เขต 1 88.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 86.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 85.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 85.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน