ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน