ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างหิน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน