ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคำผาสุก สพป. นครพนม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน