ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน