ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน