ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอก สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน