ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน