ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำผาสุก สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน