ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 - -  
26 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน