ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน