ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 76.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 74.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 72.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 71.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 68.75 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 67.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 67.75 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 67.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 66.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 66.75 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 65.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 65.75 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 65.25 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน