ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 75.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน