ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน