ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง สพป. นครพนม เขต 1 72.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป. นครพนม เขต 1 72.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 67.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 64.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 57.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 49.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน