ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 81.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 81.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81.50 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน