ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน