ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 79.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 76.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 72.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 70.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 66.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 65.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 64.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 63.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 61.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 59 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 57.60 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 56.80 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 56.60 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 49.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 41.80 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน