ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 73.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 72.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 66.80 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 58.80 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน