ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 77.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 56 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน