ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกกไฮ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
17 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
18 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
19 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
21 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
22 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
23 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน