ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน