ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมรุกขนคร สพป. นครพนม เขต 1 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน