ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านพิมานท่า สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน