ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน