ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน