ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 86.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 78.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 77.16 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 72.83 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน