ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
22 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
23 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
24 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  
25 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน