ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านกลางน้อย สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
18 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน