ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน