ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 82.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 79.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพิมานท่า สพป. นครพนม เขต 1 79.75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 78.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 69.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 68.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 66.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 65.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. นครพนม เขต 1 64.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาหนาด สพป. นครพนม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน