ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงมะเอก สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
17 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาโสก สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 51 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน