ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี xxx 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน