ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำพอก สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 15  
19 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
24 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  
25 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน