ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกกไฮ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาหนาด สพป. นครพนม เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. นครพนม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน