ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน