ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน