ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
9 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
10 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
11 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
12 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 5  
13 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
18 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
19 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 13  
21 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน