ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 47 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนาหนาด สพป. นครพนม เขต 1 31 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน