ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 43.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 20.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 15 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 15 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 15 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 - -  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน