ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน