ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน